Reklamacje

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy:

Zmyślony Dawid, ul.ostrowska 2a/17, 63-330 Dobrzyca, lub na adres email: ddmeble@op.pl

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:
  • numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;
  • opis wady;
  • zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;
Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.Pobierz formularz reklamacji produktu